Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Τα πρόστιμα των MyData

Ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να είναι από εδώ και στο εξής οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)  καθώς από 31 Οκτωβρίου 2022 πρόκειται να ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα για τη περίπτωση μη διαβίβασης των δεδομένων λιανικών πωλήσεων μέσω των Ταμειακών Μηχανών (ΦΤΜ)  και των Φορολογικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) στην πλατφόρμα του myDATA.

 

Με την νέα εγκύκλιο του υπουργείου δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες . Συγκεκριμένα:

 

1)  Χρόνος Διαβίβασης

 

Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης της Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ)  ή / και Φορολογικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)  με την ΑΑΔΕ, τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον μηχανισμό σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, από την έκδοση τους.

 

2) Βλάβή ή Απώλεια Σύνδεσης

 

Με την νέα απόφαση προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη ”Απώλεια Διασύνδεσης”.

 

Η επιχείρηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από λογιστικό/εμπορικό πρόγραμμα.

 

 

3) Πρόστιμα

 

Τα πρόστιμα ενεργοποιούνται από 31/10/2022.

 

Εφόσον διαπιστωθεί μη διαβίβασης των δεδομένων επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

 

  •   Σε περίπτωση πράξεων επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250€ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας ) και 500€ σε περίπτωση διπλογραφικών βιβίλων (Γ’ κατηγορίας).

 

  •  Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους 500€ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας )και 1.000€ σε περίπτωση διπλογραφικών βιβίλων (Γ’ κατηγορίας)

 

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Print Friendly, PDF & Email