Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Ποιους θα “κυνηγήσει” η ΑΑΔΕ το 2022;

Δημοσιεύθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 στο οποίο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοραποφυγής.

 

Στοχεύοντας στην πρόληψη και στον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής εντός του 2022 σχεδιάστηκε ένα πλάνο δράσεων που περιλαμβάνει πλήθος στοχευμένων φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεων.

 

Προγραμματίζονται  έλεγχοι για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό και λειτουργούν εις βάρος των συνεπών επιχειρήσεων.

 

Στο πλαίσιο αύξησης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και με τη βοήθεια της διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνων, προγραμματίζεται η διενέργεια από τις Υπηρεσίες στοχευμένων ελέγχων σε κατηγορίες φορολογούμενων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

 

Επιπλέον σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλα έργα που συνδυαστικά θα αποτελέσουν καταλύτη στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία (MY DATA), οι ταμειακές μηχανές
«κλειστού τύπου» που θα περιλαμβάνουν POS και θα διασυνδέονται με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

 

Συγκεκριμένα οι στόχοι 2022 είναι

 

Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων εκ των οποίων:

 

 • 100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

 

 • 700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

 

 • 1000 έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων

 

 • 500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.)

 

 • 1000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

 

 • 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

 

 • 500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

 

Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου

 

 • Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ εκ των οποίων:

 

 • 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 

 • 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

 

 • 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

 

 • 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

 

Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ

 

Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα

 

Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων

 

Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές

 

Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2017   καθώς και επί εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για δεδομένα έτους 2016

 

Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών τόκων φυσικών προσώπων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/ CRS) τουλάχιστον για το έτος 2016

 

Αναλύσεις δεδομένων ΦΠΑ ανά κλάδο σε περιοδική βάση

 

Εκπόνηση μελετών εκτίμησης φορολογικού κενού

Print Friendly, PDF & Email