Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

800 ευρώ: Έτοιμη η πλατφόρμα και για τις επιχειρήσεις

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (800 ευρώ) επιχειρήσεων στο myBusinessSupport.

 

Αιτήσεις μπορούν να γίνουν ως και τη Παρασκευή  24/04.

 

Το myBusinessSupport  είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την αποτύπωση και την παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που

 

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.

 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης

 

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
 • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Ο.Ε, Ε.Ε , ΕΠΕ, ΙΚΕ
 • 0 – 5 άτομα προσωπικό
 • Έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
 • Με ενεργό (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020

(είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, 4 όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020)

 

Προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

 

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 

 • Υποβολή μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018

(με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός)

 

 • Υποβολή μέχρι και τις 16.4.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ

για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και 29.2.2020

 

 • Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από 4.2019 έως τις 16.4.2020

(σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020

 

 • Αν είστε επιχείρηση με έναρξη εργασιών μέχρι και τις 31.3.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους από 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020. δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 

Επιστροφή αποζημίωσης

 

Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί,

Α) εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή

Β) δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας

 

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

 

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020.

 

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

 

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:

 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης
 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ü το πεδίο «Υποβολή αίτησης».

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο.

 

 

Print Friendly, PDF & Email