Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Ελέγξτε τι έκπτωση ΕΝΦΙΑ δικαιούστε

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια Ε.Ν.Φ.Ι.Α στον ιστοσελίδα του  taxisnet.  Ειδικά για το έτος 2019  χορηγείται μείωση στο ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.  φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας  τους.  Αναλυτικότερα:

 

  •  για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)

 

  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

 

  •  για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

 

  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)

 

  • για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)

 

Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι χαμηλόμισθοι φορολογούμενοι που τα εισοδήματα τους δεν υπερβαίνουν τα  9.000 ευρώ, αν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους εντός των ημερομηνιών του νόµου και η ακίνητη περιουσία τους δεν ξεπερνά τα 150 τ.µ., ενώ η αξία τις 200.000 ευρώ για µια τετραμελή οικογένεια

 

Έκπτωση 100%  Πλήρης απαλλαγή τυγχάνουν:

Οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτοµα µε αναπηρία αν έχουν υποβάλει  εµπρόθεσµα και σωστά τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις  Ε9, αν το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για τον ή  τη σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος, το σύνολο της επιφάνειας των    ακινήτων τα 150 τετραγωνικά µέτρα και η αξία της περιουσίας τις 85.000 ευρώ για τον άγαµο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαµο ή τη µονογονεϊκή   οικογένεια, µε ένα εξαρτώµενο τέκνο, και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαµο,  τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ή τη µονογονεϊκή  οικογένεια, µε δύο εξαρτώµενα τέκνα.

 

Οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν άτομα με αναπηρία  κατά ποσοστό 80% και άνω και έχουν τις  ακόλουθες προϋποθέσεις: συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά 12.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο µέλος  σύνολο επιφανείας ακινήτων 150 τετραγωνικά µέτρα

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email