Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Χωριστή φορολογική δήλωση; Δείτε αν σας συμφέρει

Στις 28/2/2019 λήγει η προθεσμία  για την γνωστοποίηση της επιλογής των συζύγων να κάνουν χωριστή δήλωση Φ.Ε για το φορολογικό έτος 2018

 

Η Α.Α.Δ.Ε παραθέτει σειρά ερωτήσεων – απαντήσεων προς διευκόλυνση των φορολογούμενων.

 

 • Πως μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Γνωστοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr

 

 • Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής για χωριστή δήλωση Φ.Ε συζύγων;

Η  ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

 

 • Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, τι θα συμβεί;

Σε αυτήν την περίπτωση  οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2018.

 

 • Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρουάριο 2019 και θα δηλώσω το γάμο στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε για το φορολογικό έτος 2018;

Ναι,  για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα  είναι  ανοιχτή ως την  ημερομηνία λήξης  υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

 • Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο του 2019 (μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης). Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε για το φορολογικό έτος 2018;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την ημερομηνία λήξης υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

 • Πόσες φορές μπορώ να αλλάξω την επιλογή δήλωσης χωριστών δηλώσεων Φ.Ε στην περίπτωση που τελέσω γάμο μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019;

Η δήλωση γίνεται μία φορά  ανά έτος.

 

 • Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε μπορεί να ανακληθεί;

Όχι, δεν ανακαλείται για το έτος  που  έγινε η γνωστοποίηση.

 

 • Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε να γίνεται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου;

Ναι, θα πρέπει να γίνεται  κάθε χρόνο  τουλάχιστον από  έναν εκ των δύο συζύγων μέχρι την προθεσμία αυτή, αλλιώς  θα υποβάλλουν μαζί δήλωση.

 

 • Ποιος από τους δύο συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε;

Όποιος  από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

 

 • Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε γιατί  προβλέπεται χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις δηλώσεις συζύγων που υποβάλλουν μαζί και  έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

 

 • Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου;

Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα συμψηφίζονται  χρεωστικά και πιστωτικά ποσά  μεταξύ των συζύγων.

 

 • Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;

Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή χωριστών δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος  από τους συζύγους.

 

 • Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 . Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

 

 • Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;

Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ενώ ο  άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

 

 • Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε;

Τα τέκνα  από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται  και από τους δύο συζύγους σαν εξαρτώμενα μέλη.

 

 • Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε;

Το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου που    δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου μπαίνει  στα εισοδήματα του συζύγου  που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

 

 • Ποιος βαρύνετε με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων;

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υπάρχει  η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο χωριστά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορούν να καλυφθούν με  την  επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

 • Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο;

Όχι, αυτή η δυνατότητα  δεν υπάρχει .

 

 • Εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων Φ.Ε τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Όχι, δεν εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων καθόσον εκ του νόμου τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για υποβολή κοινών ή χωριστών δηλώσεων.

 

 • Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικό τους κλειδάριθμο προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Ε;

Ναι, εάν η σύζυγος  δεν έχει μέχρι τώρα κλειδάριθμο  πρέπει  να αποκτήσει προκειμένου και αυτή να μπορέσει να υποβάλει τη δική της δήλωση.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email