Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Εισόδημα από ενοίκια : Τι φόρους θα πληρώσω;

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Όσοι εισπράττουν  εισοδήματα από ενοίκια  θα καταβάλλουν αυξημένους φόρους . Τα εισοδήματα του 2016  θα φορολογηθούν με νέα κλίμακα .

Σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν 4387/2016 οι συντελεστές αυξάνονται

Από 11% σε 15% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος  από 1- 12.000 ευρώ

Από 33% σε 35% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 12.001 – 35.000 ευρώ

Από 33%  σε 45% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 35.001 – και  άνω.

 

Ενδεικτικά στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα

 

Φορολογία Εισοδήματος από Ακίνητα
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% 2015 2016 ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
1000 110 150 40
3000 330 450 120
6000 660 900 240
9000 990 1350 360
15000 2310 2850 540
40000 10560 12100 1540

 

Στα εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια) σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν 4172/2013  όταν ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει (αφαιρείται) από το ετήσιο εισόδημα του ,ποσό 5%  για δαπάνες επισκευής .συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες  και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. Η έκπτωση αυτή δίνεται για όλα τα ακίνητα που αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα. Αυτονόητο είναι ότι δεν διενεργείται έκπτωση για όσα δεν αποφέρουν εισόδημα π. χ κενά  ακίνητα, ιδιοκατοικούμενες ή  δωρεάν παραχωρημένες κύριες  κατοικίες μέχρι 200 τ. μ  από γονείς σε παιδιά και το αντίστροφο.

Επίσης  στην περίπτωση στ’  της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια μειώνεται με το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει βάσει νόμου ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) στον μισθωτή (ενοικιαστή) σαν αποζημίωση για τη λύση της μίσθωσης.

 

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

 

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ  1024/12.2.2016   τα ανείσπρακτα ενοίκια δηλώνονται  στο έντυπο Ε2  και μεταφέρονται στο έντυπο Ε1 σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Θα πρέπει να προσκομίζονται στη ΔΟΥ ,πριν  από την υποβολή της δήλωσης ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών πληρωμής , δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, ή αγωγών που έχουν ασκηθεί , έως τη προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.  Τα εισοδήματα αυτά  φορολογούνται  στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Σύμφωνα με τη παράγραφο 9  του άρθρου 112 του ν 4378/2016 τα εισοδήματα  του φορολογικού έτους 2016 και των επόμενων φορολογικών ετών , όταν υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ  θα επιβαρύνονται με νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης ,στην οποία θα ισχύσουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως 10%.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ                                                     ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

0    –        12.000                                                                    0%

12.001 –  20.000                                                              2,20%

20.001 – 30.000                                                               5,00%

30.001 – 40.000                                                               6,50%

40.001 – 65.000                                                               7,05%

65.001 – 220.000                                                             9,00%

>  222.000                                                                       10,00%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

 

Τα ακαθάριστα έσοδα από ενοίκια που δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ «  Ε2 , επιβαρύνονται αυτόματα :

  • Με τέλος χαρτοσήμου 3,6% (εκτός από τα ενοίκια κατοικιών)

 

 

Print Friendly, PDF & Email