Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Σύλλογοι & Σωματεία

Πολιτιστικά, φιλανθρωπικά, αθλητικά, επαγγελματικά σωματεία και κάθε μορφής ενώσεις που έχουν τη μορφή Νομικoύ προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προσφέρουν σημαντικό εθελοντικά έργο και ορισμένες φορές ιδιαίτερα πολύτιμο.

Όλα  τα Σωματεία  λειτουργούν υπό την εποπτεία φορέων  και είναι υποχρεωμένα για την εύρυθμη λειτουργία τους,  να τηρούν βιβλίο ταμείου και να καταθέτουν μία σειρά εγγράφων σε αυτούς.

Φορολογικά έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση μιας και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για κάποιες δραστηριότητες τους (π.χ πώληση αντικειμένων), ενώ για κάποιες άλλες εξαιρούνται (π.χ εγγραφές μελών).

 

Στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την έννοια του νόμου 4172/2013 τηρούνται λογιστικά βιβλία, υπάγονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αποδίδονται φόρους όπως όλες οι επιχειρήσεις.

 

Ασφαλιστικά αντιμετωπίζονται όπως όλες οι επιχειρήσεις χωρίς καμία εξαίρεση για το προσωπικό που απασχολούν, ασφαλίζοντας κανονικά τους εργαζόμενους στο ΙΚΑ.

Η Analysis έχοντας εμπειρία ετών σε αυτό τον τομέα, αναλαμβάνει τη πλήρη λογιστική, φοροτεχνική αλλά και ασφαλιστική κάλυψη τους και αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη της στις δράσεις τους, εφαρμόζοντας ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για τις παροχές αυτές.

 

Πρόσθετες παροχές που μπορούν να παρασχεθούν σε νεοσύστατους συλλόγους είναι η οργάνωση του λογιστηρίου, η εκπαίδευση του ταμία στον τρόπο τήρησης των βιβλίων ταμείου και στη σύνταξη πρακτικών.

 

Τέλος, η Analysis αναλαμβάνει τη σύνταξη των προϋπολογιστικών απολογιστικών καταστάσεων με βάσει τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου.