Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Βελτίωση Τραπεζικών Σχέσεων

veltiosi_trapez_picΗ απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς το καθορισμό του ύψους και των όρων μιας χρηματοδότησης.
Τα έμπειρα στελέχη της Analysis αξιολογούν τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και τη δανειοληπτική της ικανότητα και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις.

 

Η Υπηρεσία αυτή στοχεύει  στην βελτίωση των τραπεζικών σχέσεων της επιχείρησης.

Η απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς το καθορισμό του ύψους και των όρων μιας χρηματοδότησης.
Τα έμπειρα στελέχη της Analysis αξιολογούν τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και τη δανειοληπτική της ικανότητα και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις.

Η Υπηρεσία αυτή στοχεύει  στην βελτίωση των τραπεζικών σχέσεων της επιχείρησης.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

Αξιολόγηση του κοστολογίου, της παραγωγικότητας, της ρευστότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Τα αποτελέσματά συνοψίζονται σε μία έκθεση-παρουσίαση που περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις.

Έλεγχος Δανειοληπτικής Ικανότητας

Συμβουλευτική Χορηγήσεων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Συμβουλευτική Τραπεζικών Σχέσεων

Προετοιμασία Φακέλου Χορήγησης

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε