Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Δώρο Χριστουγέννων 2017: 10 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

1.       Ποια μέρα καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων ;

Το  Δ/Χ πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου  κάθε έτους.

 

2.       Μπορώ να υπολογίσω μόνος μου πόσες περίπου μέρες δικαιούμαι για Δ/Χ ;

Ναι  Ολόκληρο το δώρο είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό  για όσους αμείβονται με μισθό  και με 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Αν όμως η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε για όλο το χρονικό διάστημα  υπολογισμού, δηλαδή από 1/5 έως 31/12 , τότε το Δώρο υπολογίζεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς 2/25 του μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Για τους ημερομίσθιους 2 ημερομίσθια μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμη και για αυτούς που εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

 

3.       Ποια περίοδος λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό του Δ/Χ  ;

Η περίοδος αρχίζει στις 1 Μαΐου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου

 

4.       Ο μισθός ή το ημερομίσθιο που υπολογίζεται το Δ/Χ είναι το ίδιο μ αυτό που υπολογίζεται ο μισθός μου?

Όχι  το ημερομίσθιο ή ο μισθός βάσει του οποίου  υπολογίζεται το δώρο  Χριστουγέννων είναι προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666, π. χ εργαζόμενος με μισθό καθαρά 493 ευρώ θα πάρει Δ/Χ  493 Χ 0,041666 = 513,54 ευρώ.

 

5.       Το Νοέμβριο άλλαξε ο μισθός  μου ,  με ποιο μισθό θα υπολογισθεί το δώρο Χριστουγέννων ;

Για τον υπολογισμό του Δ/Χ  λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός ή το ημερομίσθιο  της   10ης Δεκεμβρίου.

 

6.       Είχα  δέκα  μέρες  άδεια άνευ αποδοχών τον Ιούνιο  , το διάστημα αυτό θα μετρήσει   ως  χρόνος για τον υπολογισμό του δώρου ;

Όχι  δεν λαμβάνεται υπ’ όψη το διάστημα της αδείας χωρίς αποδοχές

 

 

7.       Είχα άδεια λοχείας  το  Δεκέμβριο  δικαιούμαι δώρο  Χριστουγέννων ;

Ναι ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά το τοκετό  λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δώρου

 

8.       Απουσίασα από την εργασία μου λόγω ασθένειας 30 μέρες το Νοέμβριο  και έλαβα επίδομα ασθένειας για τις 25,   οι μέρες αυτές θα υπολογισθούν ως χρόνος για τον υπολογισμό  δώρου ;

Ναι  για τις 5 που δεν επιδοτήθηκαν

Όχι για τις 25 που λαμβάνεται επίδομα από τον Ασφαλιστικό φορέα

 

9.       Είμαι άνεργος και παίρνω επίδομα ανεργίας,  δικαιούμαι Δ/Χ από τον ΟΑΕΔ ;

Ναι  ο ΟΑΕΔ παρέχει στους ανέργους  Δώρο ίσο με το ποσό της τακτικής επιδότησης εάν έχουν πάρει επίδομα από 1/5 έως 31/12 και σε αναλογία σε όσους έχουν πάρει επιδότηση για μικρότερη διάρκεια ίση με 3 ημερομίσθια ανά μήνα επιδότησης.

 

10.   Εργάζομαι συχνά Κυριακές και νύχτες οι πρόσθετες αμοιβές που παίρνω θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του Δ/Χ ?

Ναι η πρόσθετη αμοιβή  που δίνεται από τον εργοδότη για εργασία τη Κυριακή , ή σε νυχτερινή εργασία ,αλλά και για  κάθε άλλη παροχή , εάν η απασχόληση είναι τακτική και έχει μεγάλη διάρκεια ,  συμπεριλαμβάνεται  ως πρόσθετη αμοιβή στον υπολογισμό Δ/Χ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email